Thevenet Montessori School (Highland Mills, NY)

Washington School for Girls (DC)

St. Frances de Chantal School (Bronx, NY)

St. Francis Int'l School (Silver Spring, MD)

te fòme apati fizyon Lekòl St. Mark (Hyattsville) ak St. Camillus (Silver Spring)

Ansyen lekòl RJM nan Etazini

RJM Ministè Edikasyon an Ayiti

Ministè Edikasyon RJM atravè mond lan