Mwens pase 25 ane apre Sen Klaudine Thévenet ak konpayon misyon li yo te fonde Kongregasyon relijye Jezi ak Mari an Frans, RJM te vin tounen yon kongregasyon entènasyonal kòm premye sè yo te rive nan peyi Zend an 1842. Jodi a, RJM yo prezan nan 29 peyi atravè mond lan!

Istwa Pwovens USA-Ayiti te kòmanse lè sè RJM ki soti Quebec te vin Fall River, Massachusetts, pou yo sèvi timoun imigran ki pale fransè yo. Istwa Pwovens USA-Ayiti gen ladann tou RJM nan sidwès Etazini ki te soti Meksik pou sèvi Katolik ki pale Panyòl nan Kalifòni ak Texas. Avèk rasin atravè fwontyè ak lang nan New England ak Sidwès la, RJM te elaji ak louvri lekòl nan kote tankou New York City ak Maryland kote elèv yo te soti nan fanmi ki gen anpil orijin ak kilti diferan. Jènfi ki te rantre nan RJM Ozetazini te ajoute divèsite kiltirèl ak lengwistik nan pwovens nou an. Pandan se tan, kongregasyon nou an grandi globalman e divèsite ak reyalite plizyè lang nan RJM atravè mond lan vle di ke lavni nou, ansanm, mande pou nou anbrase anpil lang ak kilti ke nou soti epi sèvi nan.

An 1997, lè RJM ki soti nan pwovens sa a te premye rive ann Ayiti, divèsite lengwistik ak kiltirèl te ogmante yon lòt fwa ankò. Depi lè sa a, non sèlman sè ak konpayon nan misyon yo te oblije adapte ak entegre lang ak kilti ayisyen an, men yo te rele jènfi ki soti Ayiti pou antre nan kongregasyon an. Jodi a, pwovens USA-Ayiti vrèman pale ak sè ak konpayon nan misyon yo itilize angle, panyòl, kreyòl ayisyen ak franse kòm lang prensipal yo.

Pandan pwovens USA-Ayiti ap avanse, n ap chèche entèkiltirèl entansyonèlman nan yon fason ki respekte totalman orijin sè nou yo ak konpayon misyon yo soti ak kominote ak moun n ap sèvi avèk yo.

Lang pou Koneksyon

Ak rekonesans ke Pwovens USA-Ayiti se plizyè lang, nou ap antre nan yon efò pou asire ke pratik kominikasyon nou yo reflete reyalite sa a pi byen nou kapab. Sa vle di, anvan tout bagay, entansyonèlman fè efò pou asire ke nou ap bay mwayen pou moun ki pale/lektè nan lang prensipal pwovens lan gen aksè a enfòmasyon ke li fèt pou nenpòt moun ki nan zòn kote nou sèvi yo.

ETAP 1 = teknoloji 21yèm syèk la … èspere ke ou te wè ke dènyèman yon nouvo bwat gri te kòmanse parèt nan bò dwat anba paj wèb nou yo. Si w ap li paj sa a nan lang angle orijinal nou te ekri li a, lè sa a bwat gri ou a pwobableman di angle, men si ou pase sourit ou sou bwat gri sa a ou pral wè kounye a gen kat opsyon lang. Anplis angle, ou ka chwazi Español de México, Français du Canada, ak Kreyòl ayisyen.

Antanke yon moun ki gade sit entènèt pwovens nou an, kounye a ou ka chwazi lang ou pi pito epi dèyè sèn nan, pwogram nou itilize pou jere sit entènèt nou an, WordPress, pral sèvi ak Google Translate pou ba w yon vèsyon paj wèb nou yo ki te pwodwi pa machin nan lang lan. ou te chwazi. Vèsyon an tradui nan sitwèb nou an ap gen ladan tou de meni yo kòm byen ke kontni an ke nou te pibliye. * Yon sèl gwo eksepsyon nan moman sa a se ke dokiman PDF ki disponib sou sit entènèt nou an kounye a disponib sèlman nan lang orijinal yo, ki se anjeneral angle.

ETAP 2 = Rafine ak amelyore … pou nou vrèman entèkiltirèl, li pa ase jis pou ofri yon fason fasil pou Google Translate fè kontni nou an disponib lè l sèvi avèk AI. Ale pi devan, nou bezwen kòmanse kominikasyon nou yo ak entansyon pou fè yo aksesib nan plizyè lang depi nan kòmansman an. Nou bezwen kenbe sè nou yo, konpayon yo ak zanmi nou yo nan tèt nou pandan n ap devlope ak aplike yon estrateji kominikasyon jeneral ki respekte, akeyan, ak enklizif, men ki rekonèt tou ke nou pa gen resous oswa anplwaye pou gen tradiktè pwofesyonèl ki sou apèl. pou chak moman kominikasyon.

Sa vle di ke yo te plizyè lang ak entèkiltirèl se faktè ke nou tout bezwen anbrase lè nou kominike youn ak lòt. Nou tout gen yon pati pou jwe nan kominike atravè baryè lang yo ak rankontre youn ak lòt jan nou kapab ak zouti nou genyen disponib nan nenpòt ki lè. Aksepte ak amelyore reyalite nou an kòm yon pwovens ak yon kongregasyon ki pale plizyè lang nan yon mond ki gen plizyè lang ki ogmante, sa vle di nou tout pral gen pou devlope atitid ak ladrès anplis mete zouti tradiksyon disponib.

Pandan n ap avanse, men kèk premye estrateji lidèchip pwovens lan ap pran pou anbrase yon mantalite plizyè lang:

 • Yon gwoup ekspè ak pratikan ki konprann misyon RJM a epi ki gen konesans nan kominote miltiling ak entèkiltirèl yo ap rasanble nan men moun ki andedan ak andeyò pwovens nou an pou ede gide nou nan solidifye estrateji kominikasyon nou yo. Nou pa vle gaspiye tan ak pratik oswa zouti ki pral konsome tan oswa lajan epi yo pa ede nou atenn objektif nou yo.
 • N ap travay pou mete ansanm yon lis sè, konpayon, ak zanmi RJM ki gen konpetans ekri ak pale an franse, panyòl, ak kreyòl ayisyen. Nou gen entansyon mande moun sa yo pou yo ede nou asire ke tradiksyon ki fèt ak asistans teknoloji tankou Google Translate ak Microsoft Office ap bay nou kontni ki aktyèlman kominike sa nou gen entansyon san fo pas kiltirèl oswa chwa lang ki andeyò kontèks pou ministè nou yo.
 • Anplis zouti tradiksyon otomatik n ap entegre nan sitwèb sa a, n ap travay tou pou aplike zouti atravè Microsoft ak Adobe ki pèmèt asistans tradiksyon nan imèl nou yo, dokiman Word nou yo ak PDF nou yo. Epi, nou ap travay pou konstwi relasyon ak moun ki li, ekri, ak pale lòt lang ki pa Angle pou yo disponib pou ede nou nan konpoze ak tcheke kontni pou asire w ke nou aktyèlman kominike epi yo pa jis konte sou teknoloji otomatik.
 • Nou planifye pou ogmante kantite kontni ke nou jenere nan plizyè lang depi nan kòmansman an. Apre yon tan, efò nou yo pou nou pale plizyè lang ap amelyore ak bati. Kidonk, nou dwe mande pasyans paske nou tout anbrase yon mantalite ki pale plizyè lang epi aprann sèvi ak zouti ki disponib yo epi respekte bezwen ak preferans lòt moun nan lari kominikasyon an de sans.
 • Nou pral bezwen èd ou! Pandan n ap aplike lojisyèl ak lòt zouti, n ap bezwen w aprann kijan pou w itilize zouti sa yo pou nou tout ap eseye sèvi ak mantalite plizyè lang lè nou patisipe nan bay ak resevwa kominikasyon yo. Sa a pral enkli bati yon kilti nan pwovens nou an ak ministè li yo kote nou tout konsidere pwòp fòs ak feblès nou yo nan yon òganizasyon ki pale plizyè lang. epi nou tout gen ladrès ak estrateji pou kapab angaje ak respè ak lòt moun nan anviwònman kote yo itilize plis pase yon lang, menm si sèlman konpetans nou an se kapab alèz di lòt moun ke nou ap lite akòz lang nan (yo) yo itilize. .

  Pandan ke sa a se sou fè kominikasyon angle nou yo pi aksesib nan lòt lang, sa a se tou sou lòt relasyon lang ... nou bezwen tou asire ke nou ka ede moun ki pale Panyòl yo alèz nan anviwònman kreyòl ayisyen oswa moun ki pale angle yo kapab fonksyone nan yon fason. Anviwònman ki pale franse epi yo dwe kapab jere gen plis pase de lang nan jwe nan konvèsasyon!

  Si w gen panse, kesyon, enkyetid, oswa lide sou plis lang ak entèkiltirèl nan pwovens USA-Ayiti, nou envite w kontakte lidèchip pwovens lan, nan kèlkeswa lang ki alèz pou ou, epi an retour nou pral fè nou. pi bon pou reponn ak antre nan konvèsasyon avèk ou.

  Antretan, pandan n ap grandi nan mantalite plizyè lang nou an, tanpri asire w ke ou fè nou konnen ki kote ak ki lè nou fè erè oswa nou ta ka fè pi byen. Pou egzanp, si ou jwenn kontni sou sit entènèt sa a ki mal oswa ki konfizyon, tanpri kontakte Toby Harkleroad, Direktè Avansman Misyon nou an, pou fè l konnen.
¡Qué bueno es Dios!Ala bon Bondye!Que le Bon Dieu est Bon!Ala bon Bondye!